يك شنبه 30 مهر 1396
 
   
 
منو اصلی
icon_home.gif صفحه اصلی

درباره انجمن
petitrond.gif معرفی انجمن
petitrond.gif اساسنامه
petitrond.gif معرفی هیات مدیره
petitrond.gif اعضا
petitrond.gif فعالیتها
petitrond.gif عضویت در انجمن
petitrond.gif تماس با انجمن
اخبار انجمن
سایتهای مرتبط
تقویم کنفرانسها و همایشها
تقویم تخصصی کنفرانس ها و همایش های ایران

معرفی انجمن
بنام خدا

شاخه اذربايجان شرقي انجمن زنان و مامائي در يك نگاه

 

اولين جلسه هيئت موسس انجمن متخصصين زنان و مامائي-شاخه اذربايجان شرقي در ساعت30/4بعداز ظهر روز10/11/81درسالن اجتماعات بيمارستان شمس و باكسب اجازه از هيئت مديره انجمن متخصصين زنان و مامائي ايران و با حضور اقاي دكتر اميني نماينده اين هيئت تشكيل گرديد.هيئت موسس بتر تيب حروف الفبا عبارت بودند از خانمها و اقايان:

دكتر محمد تقي اونچي

دكتر غلامحسين خواجه نصيري

دكتر صديقه عبدالهي فرد

دكتر سيمين تقوي

دكتر منيژه سياح ملي

دكتر لعيا فرزدي

دكتر مهري جعفري

دكتر حسين طالب زاده

دكتر زهرا قطره ساماني

دكتر محمد تقي حميديه

دكتر فيروز طاهري

دكتر محمد علي مزيدي

ودكتر پروين مصطفي قره باغي

دراين جلسه اساسنامه انجمن به تصويب رسيدوصاحبان حق امضا در برداشت حساب بانكي انجمن وچاپ فورم در خواست عضويت و نشاني انجمن تعیين شدند و انجمن رسميت يافت.
 

در تاريخ 29/1/82اولين مجمع عمومي انجمن تحت نظارت هيئت موسس تشكيل گرديد و اولين هيئت مديره و بازرسان انجمن بشرح زير انتخاب شدند:

اعضاي اصلي هيئت مديره:

دكتر محمد تقي اونچي

دكتر حسين طالب زاده

دكتر زهرا قطره ساماني

دكترعلي حاج حسيني

دكتر فيروز طاهري

دكتر محمد علي مزيدي

دكتر غلامحسين خواجه نصيري

دكتر صديقه عبدالهي فرد

دكتر پروين مصطفي قره باغي

 

اعضاي علي البدل هيئت مديره :

دكتر سيمين تقوي

دكتر مهري جعفري

بازرسان:

دكتر داريوش عاصم عضو اصلي

دكتر شمسي عباسعليزاده عضو علي البدل

 

در اين جلسه تصميم گرفته شد كه از كليه اعضاي انجمن اعم از اصلي و علي البدل هميشه براي شركت در جلسات هيئت مديره انجمن دعوت بعمل آيد.
در اولين جلسه هيئت مديره كه در تاريخ 2/2/82تشكيل گرديدهيئت رئيسه انجمن بشرح زير انتخاب شدند :

اقاي دكتر طالب زاده بعنوان رئيس و خانم دكتر قطره ساماني بعنوان نايب رئيس و اقاي دكتر اونچي بسمت دبير و خزانه دار انجمن انتخاب شدند .

در 28/1/83 دومين مجمع عمومي سالانه انجمن بر گزار شد و در اين جلسه علاوه از گزارش يك ساله انجمن، سمينار يك روزه باز اموزي با حد اكثر امتياز به اعضاي اتجمن تقديم گرديد كه از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر ادامه داشت .اين جلسه در سالن اجتماعات بيمارستان شمس تشكيل گرديد و ضمن آن كارت عضويت تعدادي از اعضاي انجمن كه حاضر بود به صاحبان ان تحويل گرديد.
سومين مجمع عمومي سالانه انجمن در تاريخ6/3/84باحضور اعضاي انجمن و نمايندگان شوراي هماهنگي بيمه هاي سه گانه و نيز نماينده معاونت درمان و نماينده پزشكي قانوني در در سالن كنفرانس بيمارستان الزهرا تشكيل گرديد. بعلت مشكلاتي كه با بيمه ها بخصوص در انديكاسيون هاي سزارين به پيش امده بود و نيز مشكلات عديده در انجام سقط درماني حضور نمايندگان فوق الذكر ضروري بنظر ميرسيد.
بنابر اين علاوه از گزارش اقدامات انجام شده در يكسال گذشته مشكلات فوق نيز مطرح و تا حدي پاسخ مساعد براي رفع اين مشكلات از طرف مسئو لين مربوطه در يافت شد.

در تاريخ 8/10/84مجمع عمو مي انجمن براي بار دوم در سال 84 در محل اموزشهاي مداوم تشكيل گرديد و اعضاي هيئت مديره و بازرسان براي بار دوم انتخاب شدندو بعلاوه اعضاي كمسيونهاي اموزش -ارتباطات و اينتر نت - حقوق و پزشكي قانوني و گسترش اعضا و در آمد نيز انتخاب شدند و اجراي مواد مهم مندرج در اساسنامه انجمن آغاز گرديد.

 

اعضاي اصلي هيئت مديره دور دوم عبارتند از:

دكتر محمد تقي اونچي

دكتر غلامحسين خواجه نصيري

دكتر محمد صادق فضل فرهادي

دكتر سيمين تقوي

دكتر حسين طالب زاده

دكتر زهرا قطره ساماني

دكتر مهري جعفري

دكتر صديقه عبدالهي فرد

دكتر محمد علي مزيدي

اعضاي علي البدل عبارتند از:

دكتر جورابچي

دكتر شمسي عباسعليزاده

 

بازرسان انجمن :

دكتر داريوش عاصم

دكتر يوسف وجودي

هيئت رئيسه انجمن در مفامهاي خود ابقا شدند.

 

در سال 85 كمسيو نهاي تشكيل شده بخصوص كمسيون اموزش بسيار فعال بود و اعضاي بهداشتي ان به رياست خانم دكتر عبدالهي و همكارانش در همايش بلوغ كه از طرف معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تبريز تشكيل شده بود ‍‌.فعالانه شركت كردند و نيز به دفعات از مراكز بهداشتي و در مانگاههاي شهرباز ديد بعمل اوردند و نتيجه بررسيهاي خود رابه معاونت محترم بهداشت گزارش دادند.
شاخه اموزشي با رياست خانم دكتر تقوي برنامه باز اموزي جالبي را تحت عنوان (اختلالات دوران بار داري ) باامتيازتنظيم وبه مورد اجرا گذاشتند كه بسيار اموزنده بودو بالاترين تعداد اعضاي انجمن و متخصصين زنان و مامائي در ان شركت كردند.
كمسيون ارتباطات نيزفعال بود وبخصوص اقاي دكتر وجودي عضو اين كمسيون در اطلاع رساني به همكاران و دعوت از ايشان براي شركت در باز اموزيها و مجمع عمومي منتهاي كوشش و تلاش را بكار بردند .

مجمع عمومي سالانه انجمن در سال 85در13/11/85همزمان  با برنامه باز اموزي در محل اموزشهاي مداوم تشكيل گرديد .در اين جلسه علاوه از برنامه هاي مخصوص مجمع ءميز گردي تحت عنوان (مشكلات حر فه اي متخصصين زنان و مامائي )تشكيل گرديد كه بسيار اموزنده بود و مورد توجه اعضا قرار گرفت.
برنامه هائي نيز در سال جاري در دست اقدام است كه بزودي تاريخ و محل و موضوع انها باطلاع اعضاي انجمن خواهد رسيد .هم اكنون انجمن داراي سايت اينترنتي مخصوص به خود ميباشد كه بزودي مورد استفاده همكاران قرار خواهد گرفت .
در پايان ارزومند و اميدوارم كه با تلاش و همت اعضاي انجمن شاخه آذربايجان انجمن زنان و مامائي ء پيشرو ترين و موفق ترين شاخه در بين استانهاي ديگر ايران باشد.


دكتر طالب زاده
رئيس هيئت موسس و رئيس هيئت مديره

گزارش مجمع عمومی انجمن در سال 1386
مجمع عمومی سالانه انجمن بر طبق بر نامه تعیین شده و اعلام قبلی در ساعت 12 ظهر
روز جمعه 26/11/86در محل اموزشهای مداوم دانشگاه علوم پزشکی تبریزبر گزار گرد ید.
پس از گزارش هیئت مدیره و استماع نظر یات تعدادی از همکاران و اعضای انجمن .
جناب اقای دکتر محمد تقی حمید یه به ریاست جلسه و جناب اقای دکتر سید رضا
موسوی اقدم بعنوان منشی جلسه انتخاب شد ندوانتخابات زیر نظرا یشان نجام گر د ید
اکثریت قریب باتفاق همکاران یعنی 65 نفر در جلسه حضور داشتندوشخصا رای دادند .
پس از شمارش اراء نتیجه به شرح زیراعلام گر د ید:

اعضای اصلی هیئت مدیره دوره سوم:

دکتر محمد تقی اونچی
دکتر سیمین تقوی
دکتر حسن جورابچی
دکتر غلامحسین خواجه نصیری
دکتر حسین طالب زاده
دکتر صدیقه عبدالهی فرد
دکتر زهرا قطره سامانی
دکتر محمد علی مزیدی
دکتر مهری جعفری

اعضای علی البدل هیئت مدیره :

دکتر پروین مصطفی قره باغی
دکتر عالیه قاسم زاده

باز رسان

عضو اصلی:دکتر داریوش عاصم
عضو علی البدل :دکتر یوسف وجودی

هیئت رئیسه انجمن در مقامهای خود ابقا شدند

مجمع عمومی متخصصین زنان مامائی    دوره چهارم در مورخه 15/12/87دراخر کنگره یک روزه
مانیتورینگ قلب جنین

در سالن کنفرانس بیمارستان الزهرا حوالی ساعت 12 ظهر بر گزار شد
بعد از سخنرانی جناب اقای دکتر طالب زاده در مورد برسمیت رسانیدن و اخذ مجوز انجمن متخصصین
زنان مامائی شاخه اذر بایجان شرقی متذکر شدند که از طرف فرمانداری محترم تبریز خواسته شده که
انتخابات انجمن تجدید شود ونماینده فرمانداری در جلسه حضور داشته باشد ولی بعللی نتوانستند
حضور یابند .اعضای انجمن زنان مامائی حاضر در جلسه اکثریت  در برگهائیکه مهر انجمن داشت نظر
خودشان را در مورد ابقای هیئت مدیره قبلی تا اخر اتمام دوره خودشان نوشته و
باقای دکتر طالب زاده دادند

 جلسه مجمع عمومی دوره پنجم انجمن زنان مامائی شاخه اذر بایجان شرقی
در مورخه 8/10/90 ساعت 40/12 بعد از ظهر جلسه مجمع عمومی انجمن متخصصین  زنان مامائی شاغه اذر بایجان شرقی با نظارت اقای شعفی نماینده محترم فرمانداری و سرکار خانم دکتر سیاع ملی نما ینده  انجمن متخصصین زنان مامائی ایران تشکیل یافت وبعد از سخنرانی جناب اقای دکتر خواجه نصیری در مورد فعالیت های انجمن زنان مامائی شاخه اذر بایجان شرقی دراین مدت و تصمیمات جدید برای اینده در مورد تشکیل اورژ ا نس مجهز زنان مامائی وسکوت یک دقیقه ای ونثار فاتحه به روح  دو نفر ازهمکاران عزیز از دست رفته جناب اقای دکتر طالب زاده و جناب اقای دکتر طریقی و تعین روز نامه کثیرالانتشار مهد ازادی و گزارش جناب  اقای دکتر اونچی در مورد بیلان انجمن و تصویب ان توسط اعضای حاضر در جلسه انجام گرفت .سپس با رای گیری اعضای هیئت مدیره جدید  و باز رسان به شرح زیر انتخاب شد ند

اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره دوره پنجم
1 . اقای دکتر خواجه نصیری
2. خانم دکتر عبدالهی

3. خانم دکتر قطره سامانی
4.اقای دکتر اونچی
5. خانم دکتر تقوی
6.خانم دکتر جعفری
7 . خانم دکتر مصطفی قره باغی
8. اقای دکتر جورابچی
9. خانم دکتر قاسم زاده
10. خانم دکتر معین زاده
11. خانم دکتر فردی اذر


باز رسان :
1. اقای دکتر عاصم
2. اقای دکتر وجودی
ضمنا اقای شعفی نماینده محترم فرمانداری متذ کر شد ند که در چند روز اخیر  اعضای هیئت مدیره انتخاب شده جلسه تشکیل داده و مسئولیت های وا گذاری خودرا با نضمام صورت جلسه بایشان فرستاده شود.

جلسه مجمع عمومی دوره ششم انجمن متخصصین  زنان مامائی ایران شاخه اذربایجان شرقی

درموخه 1394/11/8 هم زمان با برنامه مدون باز اموزی در سالن اجتماعات بیمارستان اموزشی الزهرا بعد از اتمام کنفرانس حوالی ساعت 12/30 بعاز ظهر با حضور اکثریت اعضای انجمن و نماینده محترم فرمانداری جناب اقای شعفی طبق اطلاع قبلی توسط روزنامه مهد ازادی جلسه مجمع عمومی انجمن متخصصین زنان ومامائی تشکیل یافت .ابتدا سرکار خانم دکتر عبدالهی فرد خوش امد گفته و درمورد کارکرد انجمن در دوره پنجم و راجع به بیلان   صحبت فرمودند وتوسط اقای دکتر مزیدی در مورد روزنامه کثیرالانتشارر مهد ازادی اشاره فرموده  و بعداز تصویب بیلان وانتخاب روزنامه کثیرالانتشار مهد ازادی و انتخاب جناب اقای دکتر موسوی اقدم  به عنوان رئیس جلسه توسط استاد معظم جناب اقای دکر حمیدیه در مورد ونحوه خوب  کارکرد اعضای هیئت مدیره دوره پنجم سخنانی ایراد فرمودند . سپس رای گیری مخفی انجام گرفت  واعضای اصلی و علی البدل و بازرسان به شرح زیر انتخاب شدند.
اعضای اصلی هیئت مدیره عبارتند از

1:خانم دکتر عبدالهی فرد
2: اقای دکتر خواجه نصیری
3:اقای دکتر مزیدی
4:خانم دکتر تقوی
5خانم دکتر قطره سامانی
6:خانم دکتر جلیل زاده 
7:خانم دکتر فردی اذر
8:اقای دکتر وجودی
9خانم دکتر سلمان زاده 
10:اقای دکتر جورابچی

اعضای علی البدل هیئت مدیره عبارتند از
1:خانم دکتر قاسم زاده
2:اقای دکتر امیری


اعضای اصلی و علی البدل بازرسات عبارتند از
1: اقای دکتر عاصم 
2: خانم دکتر معین زاده 


33333333333


هیئت مدیره انجمن  ازطرف دکتر طالب زاده

© کپی رایت توسط انجمن زنان، مامائی استان آذربایجان شرقی کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است.

نوشته شده در تاریخ: 1386/3/17 (14222 مشاهده)

[ بازگشت ]
راه اندازی: سیویلیکا


PHP-Nuke © 2004 by Francisco Burzi | INP-Nuke 3.3 © 2005-2007 IranNuke Portal

مدت زمان ایجاد صفحه : 1.41 ثانیه

| DAJ_Glass phpbb2 style by Dustin Baccetti | PHP-Nuke theme by www.nukemods.com |